Налаштування індикації підтвердження взяття під охорону на ППК Satel серій INTEGRA, PERFECTA, CA

Почнемо з налаштування індикації на ППК серії INTEGRA. Важливо знати, що якщо Ви підключите світлодіод до виходу запрограмованого як «21: Інд. реж. охорони» або «22: Інд. повної охорони», то він індикуватиме лише постановку під охорону, але не доставку події про постановку на ПЦН.

Індикація підтвердження взяття під охорону (тобто доставки події про постановку на ПЦН) налаштовується так:

  • Вільний віртуальний вихід програмуємо як «21: Інд. реж. охорони»;
  • Наступний вільний віртуальний вихід програмуємо як «37: Підтверд. моніторингу»;
  • Вихід, на який підключено світлодіод, програмуємо як «46: Логіч. твір вих.».
  • Управляючими виходами для логічного твору програмуємо «21: Інд. реж. охорони» та «37: Подтвержд. моніторингу».

Аналогічним чином це налаштовується і ППК СА-64. А в ППК СА-5, СА-6, СА-10 ця функція реалізується за допомогою подвійного світлодіода, один з анодів якого підключається до виходу «Індикація режиму охорони», а другий – до виходу «Підтвердження моніторингу». Таким чином, при постановці під охорону загоряється перший світлодіод, другий – після доставки події на ПЦН, а потім він гасне.

У ППК PERFECTA цю функцію реалізовано спеціальним режимом виходу «23: Інд. охорони (мон.)».

Дякую за увагу!